За нас

Фирма “ОТО – 333 Панайотов и сие”, основана през 1991 г. в гр. Русе, е  специализирана в областта на климатичните инсталации и е един от основните представители на високачествени марки  климатици за град Русе. От 2014г. фирмата е сертифицирана и за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове по Регламент /ЕО/842/2006 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Фирма” ОТО-333 “ ви предлага богат спектър от модели климатици, дългогодишен опит и професионализъм, за да получите най-оптималното и интелигентно решение за всяко помещение. Ние предоставяме цялостно обслужване – продажба, доставка и качествен монтаж, като  се грижим  за поддръжката и профилактиката на нашите климатични системи.