Често Задавани Въпроси

Какво означават SCOP и SEER?

От 01.01.2013г. влезе в сила регламентът на ЕС, допълващ клаузите на Директивата за екодизайн от 2009г., отнасящ се за характеристиките, на които трябва да отговарят домашните климатични системи с охладителна мощност до 12kW. Съгласно него Европа е разделена на 3 климатични зони – студена, умерена и топла. По този начин се улеснява класификацията и калкулирането на стойностите за отопление.

Почти цяла България попада в студената климатична зона, в която показателите за енергийна ефективност при отопление се изчисляват на базата на данните в Хелзинки. При изчисляване на енергийната ефективност на климатика освен консумираната и отдавана енергия, се взимат предвид и фактори като особеностите на температурата на околната среда, четирите сезона в Европа, климатичните зони, режим на частичен товар, консумация на енергия при изключен термостат. Със SCOP или Seasonal Coefficient of Perfomance се обозначава новият термин Сезонна ефективност в режим на отопление. За този показател в различните климатични зона се съставят различни характеристики на натоварване, поради огромни разлики между северната и южната част на Европа. Измервателните точки са еднородни при външна температура съответно 12°C, 7°C, 2°C и -7°C. Другият показател SEER – Seasonal Energy Efficiency Ratio показва стойността на сезонната ефективност в режим на охлаждане. При определяне на стойностите по този показател се взимат под предвид климатичните данни за Страсбург, който е разположен в умерената зона. Определени са няколко реалистични измервателни точки при външна температура 20°C, 25°C, 30°C и 35°C.

Какво е предимството на специализираната фирма за климатици пред веригите за техника?

Специализираната фирма за климатична техника предлага богато разнообразие на климатична техника на водещите марки производители.  Ценовият диапазон е много широк и позволява всеки да направи избора си според своя бюджет и предпочитания за марка и модел. Специализираната фирма за климатици разполага със собствени монтажни групи, притежава собствена сервизна база, собствен транспорт. Всички дейности по продажбата, монтажът, сервизирането и обслужването на климатичната техника се извършват от специализирани служители на една фирма, без да се работи с подизпълнителни и външни сервизи. Закупуването на климатик не е еднократно действие, а процес, който изисква дългосрочна обвързаност с търговеца, за да може клиентът да си гарантира добра поддръжка при бъдещето потребление на уреда.

До каква външна температура работят различните климатични инсталации в режим на отопление?

Различните модели климатици имат различни гранични стойности на работа при отрицателни температури. Конвенционалните климатици обикновено работят до температура от -5°С, затова и се препоръчва да се използват за охлаждане. Под тази температура разходът им на електричество се увеличава многократно, а ефективността спада до 0. При инверторните климатици има съществени различия по този показател, дължащи се на различната технология използвана при производството им. Бюджетните инвертори, работят на принципа AC (променлив ток). Те работят до температура на въздуха от -5°С, след което губят ефективността си. По-ниската им цена обяснява по-слабата им работа и по-слабата им ефикасност в режим на отопление. Другите инвертори, които работят на принцип DC (прав ток) имат по-добри показатели по този критерии. Качествените DC инвертори работят при външни температури от -15 до -20°С. Съществуват и модели климатици, които са специално проектирани да издържат на зимата в скандинавските страни. Те работят при външни температури на въздуха от -25°С. Съществуват различни фактори, които намаляват неговата ефективност в студените дни. Такива са: достатъчно мощност на климатика за даденото помещение, наличие на изолация, дебелината на стените, видът на дограмата, външна влага, мъгла.
При температури под +5°С  е препоръчително климатиците да не се изключват. При температури под -5°С  е задължително да не се спират, за да може да се гарантира тяхната работа.

Защо е необходимо да се прави профилактика на климатика?

Профилактиката е необходима, за да може климатикът да работи безпроблемно, да консумира по-малко електроенергия, да се гарантира здравословната въздушна среда и да се удължи животът на компресора му. Препоръчително е профилактиката да се извършва веднъж годишно, като най-добрият момент е преди настъпване на зимния отоплителен сезон, но когато и да се направи ще е от полза за поддържане на добрата работа на климатика. Качествено направената профилактика включва: измиване и дезинфекциране на филтрите, измиване на топлообменника, почистване на турбината,  замерване на шумови нива, замерване на нивата на фреона. Всички тези компоненти значително се замърсяват при ежедневна употреба и ако не бъдат добре почистени увеличават разхода на електричество, затрудняват работата на климатика и могат да доведат до изгаряне на компресора.

Колко често е необходимо да се почистват филтрите на климатика?

Полезно и препоръчително е противопраховите филтрите на климатика да се почистват поне веднъж на две седмици. При стандартните стенни климатици те се намират под лицевия панел на вътрешното тяло и достъпът до тях е изключително улеснен. Филтрите улавят много прашинки от въздуха, чието натрупване води до влошаване на работата на самия климатик и поява на неприятна миризма при включване. Силно замърсени филтри увеличават разхода на електроенергия с около 30% и натоварват компресора. Освен грижата, осигурена от клиента, филтрите на климатиците веднъж годишно трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани от професионалист.

Как сами можете да изчислите мощността на климатика, необходим за Вашето помещение?

Всеки клиент може сам да определи мощността на необходимият му климатик чрез няколко прости формули, изведени на базата на проведени тестове от производителите. За целта е необходимо да се изчисли площта на помещението. Тя се образува чрез умножаване на квадратурата с височината. При стандартното строителство в България височината на помещенията е 2,6м, но може да има и други стойности. Взимат се под внимание и някои допълнителни фактори като: наличие на изолация, вид на дограма, размер на прозорците спрямо площта на помещението, тип строителство- тухла, бетон.

В режим на охлаждане са необходими 50W мощност, действащи върху 1куб.м. Мощността на климатика се изчислява  по формулата  (V на помещението х 50)/1000
Пример за изчисляване на мощност в режим охлаждане: Помещение с квадратура 20м2 и височина 2,6 има обем 52м3: 20*2,6.
По изведената формула след заместване се получава: 52*50/1000= 2,60kW, което е необходимата отдаваната мощност на климатика за ефективно охлаждане на помещение с квадратура 20 м2.

В режим на отопление са необходими 70W мощност за затоплянето на площ от 1куб.м. Мощността на климатика се изчислява  по формулата  (V на помещението х 70)/1000
Пример за изчисляване на мощност в режим отопление: Помещение с квадратура 20м2 и височина 2,6 има обем 52м3: 20*2,6.
От изведената по-горе формула след заместване се получава: 52*70/1000= 3,64kW, което е необходимата отдаваната мощност на климатика за ефективно отопление на помещение с квадратура 20 м2.

Необходимата мощност при отопление и охлаждане съществено се различават, затова е задължително да се вземе под предвид мощността при отопление, ако климатикът ще се използва приоритетно в този режим.

Какво е COP/EER/BTU?

COP е съкращение на английския израз Coefficient of Performance, което се превежда на български език като Коефициент на трансформация. Изразява консумираното и отдаденото количество енергия в режим на отопление. С увеличаване на стойността на COP се съкращава консумацията на енергия- по-високият COP при климатиците гарантира нисък разход на електричество и икономии. На пазара се предлагат климатици с COP над 5, които са най-икономичните и ефективни от гл. т. разходи за електричество.

Оригиналното звучене на абревиатурата EER е Energy Efficiecy Ratio,което в превод означава Коефициент на енергийна ефективност. Изразява отношението между консумираното и отдаденото количество енергия в режим на охлаждане на климатика. По-високата стойност на EER класифицира климатика като енергийно ефективен.

С BTU се измерва мощността на климатика. Съкращението означава British Termal Units, което представлява стара британска мерна единица за енергия. За по-лесно изчисляване се прилага следната зависимост: 1W= 3,41 BTU.

Каква е разликата между конвенционалните и инверторните климатици?

Конвенционалните климатици действат на принципа включен/изключен- след достигане на зададената температура те се изключват и пак се включват, когато температурата се повиши или намали в сравнение с първоначално зададената. Когато са включени консумират едно и също количество електрическа енергия. Компресорът на конвенционалните климатици е подложен на голямо натоварване вследствие на постоянното му включване и изключване. От гледна точка на разход на електричество, конвенционалните климатици консумират доста по-голямо количество в сравнение с инветорните.

Технологията на инверторните климатици се изразява в плавна работа на компресора, без рязко спиране и включване след достигане на температура. Климатиците използват минимално количество енергия за поддържане на температурата, като по този начин реализират значителна икономия на електричество. Инверторните климатици достигат по-бързо до желаната температура, компресорът не се натоварва, защото само поддържа температурата, без да е необходимо непрекъснатото му стартиране. Инвестицията в инверторен климатик се изплаща сравнително бързо с по-ниските сметки за електричество.

Има ли разлика между инверторните климатици?

Съществуват два вида инверторни климатици: едните работят на принципа на АС (променлив ток), а другите на DC (постоянен ток). AC инверторите са по-евтини като първоначална инвестиция, но като технология на изпълнение са по-некачествени и неикономични.
DC инверторите имат по-висока първоначална цена. Те са с около 20% по икономични от АС системите. Електрониката при DC инверторите е много по-качествена и с по-дълъг експлоатационен период. Тези инверторни климатици работят при по ниски външни температури: до -20°С. Това е една инвестиция, която си заслужава да бъде направена.